Rada Muzeum

1. Anna Polus – Przewodnicząca Rady
2. Jarosław Gałęza – Wiceprzewodniczący Rady
3. Renata Reska-Żelek– Sekretarz
4. Anna Weronika Brzezińska
5. Małgorzata Fryza
6. Sławomir Kulczyński
7. Elżbieta Pastyrczyk
8. Jan Szachowicz
9. Urszula Zamiatała

Uchwała Nr 51/615/15  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.