Dyrektor

Funkcję dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli pełni Pani Irena Lew.
Uchwała nr 158/2096/2016 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27.12.2016 r.